logo
Нийслэлд хэрэгжиж байгаа төслүүд

Нийслэлд хэрэгжиж байгаа төслүүд

2023/01/25

Нийслэлд хэрэгжиж буй олон улсын 7 төслийг танилцуулж байна.

- Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр,

- Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл,

- Улаанбаатар хотын тогтвортой авто зам, тээвэр төсөл,

- Гэр хорооллын нийтийн тээврийн үйлчилгээг сайжруулах төсөл,

- Улаанбаатар хотын цэвэр агаар нэмэлт санхүүжилтийн төсөл,

- Улаанбаатар хотын хүнсний хог хаягдлыг дахин боловсруулах төсөл,

- Улаанбаатар хотын хатуу хот хаягдлын байгууламжийг шинэчлэх төсөл.

Сэтгэгдэлүүд

Дээш