logo

Тодруулга

Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрийн...

Б.Авид: Монголын археологи, палеонтологийн судалгаа дээгүүр үнэлэгддэг

Монгол Улсад орчин цагийн боловсрол, шинжлэх ухааны салбар ү...

Фото мэдээ

Нийтлэл

Дээш