logo
Газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх эрхийн ялгаа

Газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх эрхийн ялгаа

2023/03/15Эх сурвалж: Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар

Сэтгэгдэлүүд

Дээш