logo
Нөөцийн мах борлуулах цэгүүд

Нөөцийн мах борлуулах цэгүүд

2023/03/20

Нийслэлийн есөн дүүргийн 431 цэгээр нөөцийн махыг худалдан борлуулж байна.  Борлуулалтын цэгүүдийн байршлыг дүүрэг тус бүрээр танилцуулж байна.

Сэтгэгдэлүүд

Дээш