logo
“Прокурорын байгууллагын нэг цонхны үйлчилгээ үзүүлэх төв”-үүд 13 иргэний өргөдөл, гомдлыг хүлээн авчээ

“Прокурорын байгууллагын нэг цонхны үйлчилгээ үзүүлэх төв”-үүд 13 иргэний өргөдөл, гомдлыг хүлээн авчээ

2023/09/11

Прокурорын байгууллага 2023 оны 9 дүгээр сарын 04-нөөс 08-ны өдрүүдэд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогч иргэн, хуулийн этгээд болон өмгөөлөгчөөс гаргасан 269 гомдол, хүсэлтийг шинээр хүлээн авч, нийт 902 гомдол, хүсэлтийг хянан шалгав. Үүнээс 171 гомдол, хүсэлтийг шийдвэрлэж холбогдох арга хэмжээг авсан бөгөөд одоо прокурорт 731 нь хянагдаж байна.

Шинээр хүлээн авсан гомдол, хүсэлтийн 4 нь ял эдлүүлэх ажиллагаатай холбоотой, 5 нь шүүхээр шийдвэрлэгдсэн хэрэгт шинээр илэрсэн нөхцөл байдлыг шалгуулах талаар байгаа бол 261 нь эрүүгийн болон зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны талаар гаргасан гомдол, хүсэлт байна.

Дээрх хугацаанд Нийслэлийн Дүнжингарав, Мишээл төвүүдэд ажиллаж байгаа “Прокурорын байгууллагын нэг цонхны үйлчилгээ үзүүлэх төв”-үүд нийт 13 иргэний өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч харьяа прокурорын газарт нь шилжүүлж, 22 иргэнд прокурорын байгууллагын чиг үүрэг, үйл ажиллагаатай холбоотой зөвлөгөө мэдээллийг өгч ажиллав.

Эх сурвалж: УЕПГ

Сэтгэгдэлүүд

Дээш