logo
Буйр нуурын элсний нүүдэл, цөлжилтийн мониторингийн ажлыг хийлээ

Буйр нуурын элсний нүүдэл, цөлжилтийн мониторингийн ажлыг хийлээ

2023/09/15
Буйр нуур-Мэнэнгийн талын сав газрын захиргаанаас ажлын хэсэг байгуулагдаж 2023 оны 09 сарын 13-14-ний өдрүүдэд Буйр нуурт ажиллаж Буйр нуурын элсний нүүдлийн мониторинг судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэв. Судалгааны ажлыг жил бүр тогтмол нэг цэгт хийж харьцуулалт тандалт хийнэ.
 
Мөн Сав газарт хамаарах сумдад уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудын ус ашиглалт, тоолуур суурилуулалтын ажилд хяналт тавьж мэргэжил аргазүйн зөвлөгөө өгч ажиллаж байна гэж Буйр нуур-Мэнэнгийн талын сав газрын захиргаанаас мэдээллээ.

Сэтгэгдэлүүд

Дээш