logo
Сурах бичгийг цахимаар худалдан авах боломжтой боллоо

Сурах бичгийг цахимаар худалдан авах боломжтой боллоо

2023/10/26

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын эцэг, эх, асран хамгаалагчаас ирсэн хүсэлтийн дагуу Үндсэн сурах бичгийг цахимаар захиалан худалдан авах боломжийг бүрдүүллээ.

Сурах бичгийг худалдан авахдаа та:

 www.APLUS.mn хаягт хандан, нэвтрэх юм.

Ингээд:

- Хүүхдийнхээ суралцаж буй ангийн сурах бичгийн багцыг сонгох

- Өөрийн хүргүүлж авах хаягийн мэдээлэл оруулах /Хүүхдийнхээ сургуульд хүргүүлж, анги удирдсан багшаар дамжуулан хүлээн авах боломжтой/

- Өөрт тохирсон төлбөрийн хэлбэрийг сонгож төлөх.

Сурах бичгийн багц нь дараах үнэтэй байна.

6 дугаар анги 59,400 төгрөг
7 дугаар анги 81,600 төгрөг
8 дугаар анги 94,500 төгрөг
9 дүгээр анги 88,000 төгрөг
10 дугаар анги 83,100 төгрөг
11 дүгээр анги 96,100 төгрөг
12 дугаар анги 63,400 төгрөг

Эх сурвалж: БШУЯ

Сэтгэгдэлүүд

Дээш