logo
Монгол Улсад 2022 онд 13 мянга гаруй үр хөндөлт бүртгэгджээ

Монгол Улсад 2022 онд 13 мянга гаруй үр хөндөлт бүртгэгджээ

2023/09/01

Улсын хэмжээнд 2022 онд 13 мянга гаруй үр хөндөлт бүртгэгджээ. Энэ нь 8 жилийн өмнөхтэй харьцуулахад 28 хувиар буурсан үзүүлэлт юм.
Үр хөндөлтийг насны хувьд авч үзвэл, 30-34 насны эмэгтэйчүүдийн үр хөндөлтийн түвшин хамгийн өндөр буюу 26.4 хувьтай байна.

Бүсээр нь харвал үр хөндөлтийн түвшин Улаанбаатар хотод хамгийн өндөр байна гэж Үндэсний Статистикийн Хорооноос мэдээллээ.

Сэтгэгдэлүүд

Дээш